دوای بلغم از همان قرص بلغم است از سیاه دانه مدبر، آویشن کوهی، مصطکی رومی، زنیان مدبر و عسل مصفی تشکیل شده است و برای سلامت گوارش بسیار مفید است.

مصارف: دفع بلغم لزج، رفع سردی امعا و احشاء، سستی بدن، تقویت معده، ام اس، ضد نفخ و استرخا

مقدار مصرف: ۳ قرص صبح ناشتا و شب وقت خواب به مدت یک ماه

خواص قرص بلغم

– نضج و دفع بلغم در سوء مزاج های ناشی از این خلط
– رفع نفخ گوارشی
– بهبود هضم غذا
– تقویت گوارش

مضرات دوای بلغم

همزمان با داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین منع مصرف دارد. خوردن ناشتای دارو می تواند موجب کم اشتهایی شود.

دوای بلغم دارای طبع گرم است.