روغن شحم گاو به روغن چربی اطراف قلوه گاه گاو اطلاق می شود که روغن بسیار لطیفی استاز جمله خواصی که برای روغن پیه ی قلوه گاه گاو گفته شده ، آب کردن چربی های زیر شکم ، رشد عضلانی بدن ، تناسب اندام ، منبع تولید انرژی و توان بسیار عالی و تقویت کننده بسیار مؤ ثر سیستم دفاعی بدن است.

خواص روغن شحم گاو

– آب کردن چربی های زیر شکم
– رشد عضلانی بدن
– تقویت عمومی بدن

 

روغن پیه ی گاو را می توان برای سرخ کردنی ها ، خورش ها ، پلو ها همراه با عسل ، شیره ی انگور و … مصرف کرد.