سرکه در حقیقت به عنوان یکی از فرآورده های طبیعی است که می توان آن را از میوه های مختلف تهیه کرد. یکی از انواع سرکه ، سرکه خرما است. سرکه دارای کاربردهای مختلفی است که از جمله آنها می توان به مواردی همچون مصرف غذایی ، مصرف دارویی ، و همچنین استفاده به عنوان پاک کننده اشاره کرد.

خواص سرکه خرما

– دفع اوره
– کاهش چربی های بدن
– هضم آسان غذا
– دارای کلسیم
– افزایش قدرت بینایی