سعز ماده ایست که حافطه را قوی می کند با دانه ها ریز مانند مویز اما کوچک تر و قوی تر. خوردن زیادی سعز بد است و باید یک قاشق چای خوری خورد .

ترکیب سعز

عسل، زعفران و سعد کوفی

خواص سعز

– کاهنده خواب

– افزاینده حافظه

– درمان افسردگی

– تقویت مغز و قوای جنسی

– کاهنده درد دندان

– مقوی قلب و مغز و اعصاب

– درمان شب ادراری.

سعز دارای طبع گرم و خشک است.

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.