ایـن سـویـق بـه صـورت سنتی و از مغـز و سبوس برنج، گندم و سنجد ارگانیک تهیه شده است و شامل خواص بی نظیری است مانند :چاق کننده  رفع گرسنگی انرژی زا نیرومند سازی دستان (چهل روز ناشتا) رشد استخوان و عضلات بهبود ضعف و ناتوانی و…

خواص سویق افزایش وزن

– رفع گرسنگی
– انرژی زا
– چاق کننده
– نیرومند سازی دستان
– بهبود ضعف و ناتوانی
– رشد استخوان و عضلات

روزانه دو الی سه قاشق غذاخوری خشک یا محلول در شیر میل شود.