ایـن سـویـق بـه صـورت سنتی و از جو، گندم، عدس، باقلا ارگانیک و شکرسرخ تهیه شده است.و دارای خواص بسیاری است. از جمله مولد خون تازه وصالح، دفع سموم، تنظیم سوخت و ساز، سرشار از آهن، استحکام اعصاب.

خواص سویق خون ساز

– مولد خون تازه وصالح
– تنظیم سوخت و ساز
– دفع سموم
– سرشار از آهن

استحکام اعصاب

روزانه دو یا سه نوبت، و در هر نوبت دو الی سه قاشق چایخوری به همراه غذا میل شود.