ایـن سـویـق بـه صـورت سنتی و از هسته ، گوشت و پوست سنجد ارگانیک تهیه شده است.و با خواص زیر همراه است:
تـقـویــت سـیـستـم ایمـنـی، تقـویـت قوای جسمانی، پیشگیری و درمان پوکی استخوان، پیش گیری از بیماریها و دردهای معده، رشد و استخوان سازی بهتر کودکان و…

خواص سویق سنجد

– تقـویـت قوای جسمانی
– تـقـویــت سـیـستـم ایمـنـی
– پیشگیری و درمان پوکی استخوان
– پیش گیری از بیماریها و دردهای معده
– رشد و استخوانسازی بهتر کودکان

 

۲ قاشق غذاخوری محلول در شیر یا به صورت خشک، ناشتا میل شود.