از خواص سویق عدس همین بس که آن را شفا دهنده هفتاد نوع بیماری می دانند. روایت شده از امام صادق علیه السلام که فرمودند : سویق عدس عطش را قطع می کند و معده را قوی می کند و در آن شفای هفتاد بیماری است و صفرا را خاموش می کند و درون را خنک می کند.

خواص سویق عدس

– کاهش دهنده فشارخونپ
– مقوی معده
– برطرف شدن قساوت قلب
– افزایش اشک چشم و درمان خشکی چشم
– قطع کردن خونریزی زنان پس از حیض
– برطرف کننده صفرا
– رفع تشنگی
– کنترل و درمان بیماری قند
– شفای هفتاد بیماری