این محصول در افراد که غلبه سودا دارند کاربرد دارد؛ همچنین تنقیه خلط سودا و خلط سوداوی را می پزاند و آماده دفع می کند. لازم به ذکر است این محصول رقیق کننده خون نیز می باشد.

خواص شربت آنتی سودا

– منضج و مسهل سودا
– درمان سردرد سوداوی
– رفع کم خوابی و تیرگی چشم
– رفع غلظت خون و فشار خون گرم و سرد
– رفع زبری پوست
– رفع تیرگی چهره و سیاهی دور چشم
– ضد وسواس
– رفع افسردگی
– رفع وزوز گوش
– ضد خارش های پوستی سوداوی
– رفع تفکرات سوداوی و خویش پریشی
– رفع شک و تردید مداوم
– رفع استرس و اضطراب

حداکثر هر ۸ ساعت یک قاشق مربا خوری و حداقل هر شب یک قاشق مربا خوری

 

مضرات شربت آنتی سودا

افراد دارای حساسیت فصلی با مشورت حکیم یا پزشک طب سنتی مصرف نمایند.

شریت آنتی سودا دارای طبع گرم و تر است

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.