در طب سنتی خواص گوناگونی برای سیاه دانه ذکر شده است که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از:منضج و قوام آورنده اخلاط خشک کننده رطوبات کماد (قراردادن پارچه گرم) بر سر جهت زکام و کاهش ریاح، سریع الاثر است. در ادامه با خواص بیشتری آشنا می شویم.

خواص شربت شونیز

– خشک کننده رطوبات
– درمان زکام و کاهش ریاح
– رفع درد سینه و تنگی نفس، ضد سرفه
– ضد استفراغ
– چاق کننده
– درمان بیماری های کبدی و طحال
– خاصیت شکننده سنگ کلیه و مثانه
– مدر، شیرافزا، افزاینده حیض.

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.