شربت مفرح ابریشمی یکی از پر خاصیت ترین شربت های طبیعی است.این شربت توصیه اکثر اطبا سنتی برای بهبود مشکلات افسردگی و تقویت قلب است .

شربت مفرح ابریشمی

– جهت لطیف کردن ارواح

– تقویت حرارت غریزی

– تقویت قلب و کبد

–  شادابی وسرحالی

–  آرامش اعصاب

– اخراج اخلاط سوداوی وبلغم لزج وبازکننده انسدادها

– مقوی باه

– افزایش بینائی

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.