%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
بوقناق، خارمریم، عناب، کاسنی، برگ کاسنی، ریشه کاسنی
شاطره و هزار گیاه

موارد مصرف:
ضد جوش سرسیاه، جوش چرکی، دمل، آکنه، جوش غرور جوانی و زیر پوستی

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود