%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
بادرنجبویه، عصاره اسطوخدوس، بهارنارنج، نسترن، عصاره کیالک

موارد مصرف:
مقوی اعصاب، ضد استرس، نگرانی و تمرکز ضعیف و تنش عصبی

نحوه مصرف به این صورت است که بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود