%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
اسطوخدوس، طارونه، برگ زیتون، عناب، زرشک

موارد مصرف:
تنظیم فشارخون های عصبی و عروقی، دفع سموم بدن

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود