%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
عصاره عناب، زرشک، ریشه کاسنی، خارمریم، بوقناق

موارد مصرف:
از بین برنده غلظت خون، تصفیه خون، رقیق نمودن خون و رفع چربی خون

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود