%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
بوقناق، خار مریم، عناب، کاسنی، برگ کاسنی، ریشه کاسنی
شاطره و هزارگیاه

موارد مصرف:
از بین بردن جوش صورت، چربی کبد، لک صورت، کنترل هپاتیت B و A اکسیروز کبد، از بین بردن غلظت خون، رقیق نمودن خون

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود