%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
بومادران، فراسیون، رازیانه

موارد مصرف:
رفع کیست های توده ای و پراکنده، تنظیم قاعدگی، رفع فیبروم سوداوی

نحوه مصرف به این صورت است که بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود