%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


موارد موثره گیاهی:
عصاره بومادران، عصاره بابونه، عصاره رازیانه و…موارد مصرف:افزایش شیر مادر با داروی گیاهی شیرافزا و افزایش شیر مادر، تقویت عمومی بدن

نحوه مصرف  :

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری همراه با یک استکان اب توصیه می شود سه دوره دارو مصرف شود تا دوره درمان کامل شود