استفاده از پوست این درخت به عنوان دارو تاریخچه طولانی دارد. درخت بید انواع بسیار گوناگونی دارد که تنها یک نوع آن برای گرفتن عرق مناسب است.

خواص عرق بید

– تقویت معده،

– آرام بخش
– درمان یرقان و سر درد
– رفع شوره سر
– درمان درد های مفاصلی
– دفع سنگ کیسه صفرا مفید است.
– برای رفع حساسیت بینی
– برای از بین بردن شقاق سر پستان
– برای درمان چرک گوش
– برای درمان جوش‌های پوستی

نحوه مصرف عرق بید

یک استکان به صورت جوشانده میل شود. یا در دهان قرقره شود.

عرق بید دارای طبع سرد است و برای افراد سرد مزاج مناسب نیست.