جعفری گیاهی دو ساله است و به حالت وحشی، در اکثر نواحی جنوب شرقی اروپا، شمال افریقا، آسیا و ایران می روید. به علاوه در نواحی مختلف پرورش می یابد.

خواص عرق جعفری

– عرق جعفری مدر می باشد و برای افزایش شیر جهت شیر مادران نافع است .
– عرق جعفری محرک و تب بر بوده و خاصیت قاعده آوری دارد .
– نوشیدن عرق جعفری برای کم کردن اوره ی خون نافع است و همچنین این عرق فشار خون را کاهش می دهد .
– مصرف عرق جعفری برای تقویت قوای جنسی مفید است و طحال و کلیه ها را قدرتمند می سازد .
– برای درمان بوی بد دهان با منشا ناراحتی های معده نیز می توان از عرق جعفری استفاده نمود.

عرق جعفری دارای طبع گرم است.