عرق خارشتر یکی از نوشیدنی‌های مفید است که در رفع رسوبات کلیه و مبارزه با اضافه وزن و چاقی معجزه می‌کند.

خواص عرق خار شتر

– برای درمان اسهال گیاه بادآورد را ابتدا جوشانده، سپس دم‌کرده آن گاه قبل از غذا میل شود.
– برای درمان بیماری صرع و بی خوابی که ناشی از ضعف اعصاب می‌باشد از جوشانده بادآورد روزی 3 بار میل شود.
– درمان رماتیسم برای دردهای نیمه سر نیز از دمکرده بادآورد استفاده شود.
برای دردهای نیمه سر نیز از دمکرده بادآورد استفاده شود.
– به هضم غذا کمک می‌کند.
– دفع کننده انگل روده می‌باشد.
– باعث بیرون راندن اسید اوریک از بدن می‌گردد.
– آنتی بیوتیک می‌باشد.
– اگر بادآورد را جای نیش عقرب بگذارید سم آن را می‌کشد.
– ادرار آور و ضد سیاه‌سرفه و تب و لرز است.

عرق خارشتر داراری طبع سرد است.