طارونه از خواص بسیار زیادی برخوردار است و بیشتر از عرق آن استفاده میشود و درمانگر دردهای معده است.

خواص عرق طارونه

–  خواب آور قوی

– مقوی اعصاب آرامش بخش

– مفید جهت رماتیسم و درد مفاصل

–  تقویت قوای جنسی

عرق طارونه دارای طبع گرم است.