معروفت تریت خاصیت گیاه مرزنجوش خاصیت آرام بخشی آن است.گیاه مرزنجوش همچنین به عنوان یک ادکلن طبیعی نیز شهرت دارد و از گذشته برای برطرف کردن کک و مک استفاده می شده است.

خواص عرق مرزنجوش

– رفع بی حوصلگی

– رفع افسردگی

– درمان سردرد

– درمان بیماری حرکتی

– درمان روماتیسم

– کاهش کلسترول

– درمان برونشیت

– آرام بخش

– مسکن و ضد درد

عرق مرزنجوش طبع گرم دارد.