مرزه گیاهی است که  برای عطر و طعم دادن به غذا و  برای ساخت داروها از این ماده معطر استفاده میشود . از مرزه در  ترشی ها  و آماده سازی مواد غذایی استفاده میشود.

خواص عرق مرزه

– درمان نقرس و فلج
– ضد انگل
– ضد اسهال
– دافع سنگ کلیه و مثانه
– سکین دهنده آسم و ناراحتی های تنفسی
– تصفیه کننده خون
– قاعده آور
– اشتها آور
– ضد نرمی استخوان وسیاتیک

عرق مرزه طبع گرم دارد. و مناسب افراد گرم مزاج نیست.