پنیرک با نام علمی Malva sylvestris در عربی خبازی نامیده می شود. گیاهی است علفی، به ارتفاع تا 60 سانتی متر و پایا. به صورت خودرو، در بسیاری از نقاط می روید و برای استفاده نیز کشت می گردد.

خواص عرق پنیرک

– یکی از داروهای خوب ضد سرفه است.
– به عنوان ضداسهال عمل می کند.
– عرق پنیرک برای درمان سرفه های مزمن و خلط آور و ضد عفونی کردن خون مفید است و زکام و گلودرد را مداوا می نماید .
– مادران شیرده برای افزایش شیر خود مصرف عرق پنیرک را فراموش نکنند .
– نوشیدن عرق پنیرک برای درمان امراض مختلفی مثل زخم معده , ورم کلیه , گلودرد عفونی و انسداد کبد و پروستات نافع است .

مضرات عرق پنیرک

مصرف بیش از حد آن برای افرادی که معده ضعیفی دارند توصیه نمی شود.

عرق پنیرک دارای طبع معتدل است.