عرق چهل گیاه متشکل از چهل نوع گیاه به خواص بی نظیر است.و یک شبه داروی بسیار موثر برای انواع ناراحتی های گوارشی است.

خواص عرق چهل گیاه

– رفع دل پیجه

– رفع ترشی معده

– تقویت معده

– تقویت اعصاب

– رفع دل درد

– ضد انگل

– ضد درد

– ضد قارچ

عرق چهل گیاه طبع گرم دارد. و به افراد گرم مزاج توصیه نمی شود.