عصاره‌ی مالت فرآورده‌ای است که در نتیجه فرآیند دانه‌های جو سالم و مالت شده با آب در دمای مناسب و سپس تبخیر عصاره آبی و تغلیظ آن به دست می‌آید.

خواص عصاره مالت جو

– درمان یبوست

– مسهل قوی

– درمان التهاب روده

– درمان دیابت

– کاهش بیماری های قلبی و انواع سرطان

مضرات عصاره مالت جو

عصاره مالت جو ایجاد نفخ و باد معده می‌کند، بنابراین باید دقت شود که چه مقدار از این عصاره باید مصرف شود.