عطر این گل سفید، ابتدای اردیبهشت گره ناگشودنی با روز سعدی و اشعار روح‌افزای شیخ مصلح‌الدین دارد. عطر بهارنارنج جلا می‌بخشد. عطرش، مشام را سِحر می‌کند و جان پر می‌شود از لطافتی بهشتی.

خواص عطر گل بهارنارنج

– ضد سردردهای عصبی
– مقوی روح و اشتها آور
– آرام بخش و ضد اضطراب
– کنترل تشنج

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.