%100 خالص و گیاهی فاقد نگهدارنده شیمیایی فاقد رنگ های مصنوعی


 موارد موثره گیاهی: عصاره جینسینگ ایرانی، عصاره شقاقول و… 

 موارد مصرف: تقویت جنسی آقایان، اختلالات نعوذ، تقویت اسپرم، انزال زودرس رفع کمبود تمایلات جنسی