مواد تشکیل دهنده قرص رازی:

سورنجان، هلیله زرد، صبر زرد، کتیرا، زیره کرمانی، زنجبیل، مصطکی، فلفل سیاه، مقل و عسل مصفی که با تدبیر لازم در داروسازی طب سنتی تهیه گردیده.

خواص قرص رازی

– مسهل اخلاط از مفاصل

– درمان درد مفاصل

– درمان کمردرد

– رفع نقرس

– رفع دردهای سیاتیکی

– درمان دردهای لگنی

– درمان دردهای گردنی ناشی از آسیب

– درمان دیسک

– درمان روماتیسم و آرتروز

– رفع سردرد

– درمان آرتریت روماتوئید

مضرات قرص رازی 

در اطفال تنها با تجویز پزشک مصرف گردد.

قرص رازی دارای طبع گرم و خشک است.