قطره نازیل از روغن سیاهدانه، ارده کنجد  تشکیل شده و  مفید در درمان آدنوم غده هیپوفیز، گرفتکی مجرای اشک و سینوزیت، گرفتگی بینی و آبریز شدید در سرماخوردگی و عطسه می باشد.

خواص قطره نازیل

– رفع پولیپ بینی
– درمان مننژیت
– درمان وزوز گوش
– درمان ویژه سینوزیت
– درمان تومورهای مغزی
– رفع بیهوشی و کمای سرد
– درمان افزایش خون

مضرات قطره نازیل

زنان باردار و افراد حساس به گیاهان دارویی

قطره نازیل دارای طبع گرم است.