کپسول گل یک فراورده طبیعی از گیاهان گل سرخ است.ترکیبات مختلفی از گل سرخ جداسازی شده است که ترپن ها، گلایکوزیدها، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها ، ویتامین سی و انواع اسیدهای چرب و آلی از جمله آنها می باشند.

خواص کپسول گل

– نافع برای درد معده
– نافع برای نفخ معده
– نافع برای ترشی معده

– خواب آور
– آرامبخش اعصاب

مضرات کپسول گل

افردی که به دارو یا اجزای تشکیل دهنده ی آن حساسیت دارند.

خانم های باردار و شیرده

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.